1395/7/27 سه‌شنبه
شنبه 12 فروردین 1402   08:24:10
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 12 فروردین 1402 08:18:29

اداره نظارت بر اجرای استاندارد

1396/2/2 شنبه
 
                                                                 اداره نظارت بر اجرای استاندارد- ارومیه

                                                مشخصات رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد :

                                         نام و نام خانوادگی: آقای فرید دولتشاهی                  محل استقرار: طبقه دوم
                                           شماره مستقیم   1517                                     شماره تلفن داخلی: 1049

                                                مشخصات کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد :


                                             نام و نام خانوادگی: آقای حسین دادخواه                  محل استقرار: طبقه دوم
                                             شماره مستقیم   1517                                                   شماره تلفن داخلی: 1052

                                            نام و نام خانوادگی: خانم رقیه نورجعفری                  محل استقرار: طبقه دوم
                                            شماره مستقیم   1517                                                 شماره تلفن داخلی: 1041

                                           نام و نام خانوادگی: آقای توحید ساجدی                  محل استقرار: طبقه دوم
                                           
شماره مستقیم   1517                                                 شماره تلفن داخلی: 1038

                                          نام و نام خانوادگی: آقای حسن قنبری                  محل استقرار: طبقه دوم
                                          
شماره مستقیم   1517                                             شماره تلفن داخلی: 1064
                                         
                                        نام و نام خانوادگی: آقای امین کرامت
                 محل استقرار: طبقه دوم

                                       
شماره مستقیم   1517                                             شماره تلفن داخلی: 1043

شرح وظایف
:

نظارت بر فرآیند صدور، تمدید،تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد
نظارت براجرای طرح نظارت بازار،کنترل و استاندارد سازی در سطح مراکز عرضه استان
نظارت بر خدمات مشمول استاندارد های اجباری ( شهر بازی، زمین های بازی ، CNG و ... )
بيشتر
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی می باشد
.