1395/7/27 سه‌شنبه
شنبه 12 فروردین 1402   09:03:22
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 12 فروردین 1402 08:18:29

گزارشات دستگاه

1396/12/17 پنجشنبه
 


گزارش آمار عملكرد اداره كل استاندارد استان آذربایجان غربی در سال 1394

 
ردیف عنوان فعالیت 12 ماهه سال 94
1 واحد های تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری 819
2 تعداد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری 1059
 
3
 
پروانه کاربرد علامت استاندارد
صدور 185
تمدید 672
تعلیق 25
ابطال 124
4 صدور مجوز کاربرد علامت استاندارد 27
5 واردات 9640
6 صادرات 1674
7 صدور گواهی آسانسور 387
8 بازدید فنی (واحد تولیدی + خدماتی) 3307
9 نمونه برداری (واحد تولیدی) 3118
10 نمونه مورد آزمون اداره کل 1779
11 نمونه مورد آزمون آزمایشگاه همکار 3235
12 مجموع آزمون نمونه (همکار+اداره کل) 5014
13 آزمون باسکول ثابت همکف 648
14 آزمون نازل های عرضه سوخت مایع  (بنزین و گازوئیل) 10410
15 آزمون سایر وسایل سنجش 11272
16 حقوقی تذکر و اخطار 727
اعلام جرم 62
17 آموزش و کارآموزی مسئولین کنترل کیفیت (نفر- ساعت) 12508
18 آموزش کارکنان (نفر- ساعت) 9122
19 تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار دراستان صدور              5                             
تمدید 36
20 تعداد کل تایید صلاحیت معتبر در این مقطع 42

عملکرد شش ماه اول  1396  اداره کل استاندارد آذربایجان غربی


 
ردیف عنوان فعالیت شش ماه اول سال 1396
1 واحد های تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری 1032
2 تعداد فرآورده های مشمول استاندارد اجباری 1083
 
3
 
پروانه کاربرد علامت استاندارد
صدور 55
تمدید 1
تعلیق 23
ابطال 15
4 صدور مجوز کاربرد علامت استاندارد 5
5 واردات 7685
6 صادرات 545
7 صدور گواهی آسانسور 110
8 بازدید فنی 3880
9 نمونه برداری 9958
10 نمونه مورد آزمون در آزمایشگاه های  اداره کل 849
11 نمونه مورد آزمون در آزمایشگاه همکار 1006
12 مجموع آزمون نمونه (همکار+اداره کل) 1855
13 آزمون انگ فلزات گرانبها 57
14 آزمون باسکول ثابت همکف 145
15 آزمون نازل های عرضه سوخت مایع  (بنزین و گازوئیل) 4106
16 آزمون سایر وسایل سنجش 2562
17 حقوقی تذکر و اخطار 465
اعلام جرم 1
18 آموزش و کارآموزی مسئولین کنترل کیفیت(نفر- ساعت) 2991
19 آموزش کارکنان (نفر- ساعت) 1378
20 تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار در استان صدور 4
تمدید 15
21 تعداد کل تایید صلاحیت معتبر در این مقطع 58
بيشتر
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی می باشد
.