1402/1/29 سه‌شنبه بنر آذربایجان غربی
یکشنبه 14 خرداد 1402   21:36:06
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
یکشنبه 14 خرداد 1402 18:11:11

اطلاع رسانی خدمات

1397/4/14 پنجشنبه


عناوين خدمات و فرآيندهاي اداره كل استاندارد آذربایجان غربی 
رديف عنوان و كد خدمت سامانه الكترونيكي ارائه خدمت
1 تدوين استانداردهاي ملي 10031455100 سامانه جامع تدوين استاندارد ملي
2 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي       10011455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي
3 صدور پروانه كارشناسي استاندارد 10031455102 سامانه جامع تدوين استاندارد ملي
4 تاييد صلاحيت آ‍زمايشگاه هاي همكار        13011456100 سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران
5 تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي         13011456101 سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

6 تاييد صلاحيت شركت هاي گواهي دهنده  13011456102 سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

7 تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار 13011456103
8 تاييد صلاحيت كارشناسان استاندارد         13011456104  بانك اطلاعاتي کارشناسان استاندارد

9 تاييد صلاحيت مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي   13011456105 سامانه نظارت بر اجراي استاندارد

10 صدور، تمديد،‌تعليق و ابطال پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد        10031457100 سامانه نظارت بر اجراي استاندارد
 
11 نظارت بر كيفيت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور، تجهيزات موجود در شهربازي ها، ديگهاي بخار،‌ترمينال جايگاه عرضه سوخت گاز CNG، واحدهاي انرژي بر، سردخانه، خودرو و نيرومحركه  10031457101
 
سامانه مديريت بازرسي آسانسور

سامانه نظارت بر استاندارد تجهيزات تفريحي

سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه هاي CNG

سامانه نظارت بر اجراي استاندارد


12 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري  10031458100
 
سامانه صادرات و واردات
 
13 ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده/صادره    10031458101 سامانه صادرات و واردات


14 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين 10031459100 سامانه اندازه شناسي قانوني 
 
15 پلمپ گذاري وسايل توزين سبك10031459101 سامانه اندازه شناسي قانوني
 
16 آزمون نازلهاي سوخت مايع  10031459102 سامانه اندازه شناسي قانوني 
 
17 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سبك 10031459103 سامانه اندازه شناسي قانوني 
 

 


 
بيشتر
1395/8/8 شنبه
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی می باشد
.